BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022

Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z bhp po wprowadzeniu nowej maszyny

Pracodawca zakupił nową maszynę produkcyjną. Jakie w związku z tym obowiązki z zakresu bhp musi wypełnić?

W myśl art. 2374 K.p., pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, w tym wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki tego dotyczące. Z kolei przepis § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), dalej rozporządzenia w sprawie bhp, stanowi, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej instrukcje bhp dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi,
 • udzielania pierwszej pomocy.

W świetle powyższego należy przyjąć, że zamontowanie na danym stanowisku nowej maszyny produkcyjnej powinno skutkować sporządzeniem instrukcji bhp, w której wskazane zostaną zasady jej obsługi, ewentualnie uaktualnieniem już obowiązującej poprzez rozszerzenie jej zapisów o zasady bezpieczeństwa przy obsłudze nowego urządzenia.

Instrukcje bhp powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Jeżeli dotyczą prac związanych ze stosowaniem substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie, należy w nich uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Obowiązek dostarczenia pracownikom instrukcji bhp nie może zostać zastąpiony poprzez umożliwienie im korzystania z załączonej przez producenta do urządzenia instrukcji obsługi maszyny. Nie jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że w tego rodzaju instrukcjach nie uwzględnienia się specyfiki miejsca, w którym jest obsługiwane dane urządzenie, w tym występujących czynników (szkodliwych, niebezpiecznych), dróg ewakuacyjnych, zastosowanej ochrony przeciwpożarowej, a także przyjętych w zakładzie pracy zwyczajów (np. sposobu przekazywania informacji pomiędzy pracownikami), czy też ustalonych procedur. Instrukcja taka może natomiast, a nawet powinna być wykorzystana w trakcie sporządzania nowej lub uaktualniania już istniejącej na stanowisku instrukcji bhp, ponieważ będą z niej wynikały zasady bezpiecznej obsługi maszyny oraz niezbędne procedury bezpieczeństwa w razie jej awarii.

Zwracamy uwagę! Wprowadzenie na stanowisko pracy nowej maszyny wiąże się z obowiązkiem uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego (art. 226 K.p. oraz § 39a rozporządzenia w sprawie bhp). Jest bowiem ingerencją w przestrzeń, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki i powoduje zmianę jej parametrów. Niewykluczone, że w wyniku zamontowania nowej maszyny dojdzie do zwiększenia natężenia lub stężenia występujących na danym stanowisku czynników, albo do ich obniżenia. Może się również okazać, że konieczne będzie dokonanie ich pomiaru.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na hali produkcyjnej przy obsłudze maszyn przędzalniczych. Dotychczas na stanowisku tym panował hałas o natężeniu 103 dB, w związku z czym pracownicy byli zobowiązani stosować odpowiednio dobrane do jego poziomu ochronniki słuchu. W maju 2022 r. pracodawca wymienił część maszyn na nowocześniejsze, a z ich instrukcji obsługi wynika, że nie są tak hałaśliwe, jak dotychczasowe, co dało się również zauważyć po ich uruchomieniu. W związku z tym pracodawca zlecił ponowne dokonanie pomiarów omawianego czynnika szkodliwego i okazało się, że natężenie hałasu zmalało. Nie udało się go zminimalizować do poziomu nieszkodliwego, ale obecnie wynosi on tylko nieco powyżej dopuszczalnej normy, dlatego konieczny jest ponowny dobór ochronników, a w konsekwencji ponowne sporządzenie instrukcji bhp, zmiana oceny ryzyka zawodowego oraz szkolenia pracowników.


Pracodawca może dopuścić pracownika do pracy przy nowej maszynie dopiero po jego przeszkoleniu. Elementem takiego szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną jej obsługą, zatem zapoznanie z instrukcją bhp oraz oceną ryzyka zawodowego. Szkolenie to, jeżeli dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym, powinno przyjąć formę instruktażu stanowiskowego. Wniosek ten płynie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860). Instruktaż tego rodzaju przeprowadza się zarówno przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, jak i w przypadku wprowadzenia na nim zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych. W jego trakcie pracownik powinien zostać zapoznany zarówno z instrukcją bhp, jak i oceną ryzyka zawodowego, co również powinien potwierdzić na piśmie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.