BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013

Społeczna inspekcja pracy

Społeczna inspekcja pracy (dalej SIP) sprawuje nadzór nad zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony wynikających z przepisów prawa pracy uprawnień pracowniczych. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, lecz kierowana jest przez zakładowe organizacje związkowe. Jak wynika z uregulowań ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. nr 35, poz. 163 z późn. zm.), funkcję społecznego inspektora pracy może pełnić pracownik, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio jemu podległego.

Społecznym inspektorem pracy może zostać pracownik niebędący członkiem związku zawodowego, jednak tylko za zgodą organizacji związkowej. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać dobrą znajomość zagadnień będących przedmiotem działania SIP oraz legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy w danej branży oraz dwuletnim stażem w danym zakładzie. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy na okres 4 lat. Zakładowa SIP funkcjonuje na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez zakładową organizację związkową.

  Przykład  

W zakładzie nie działa organizacja związkowa. Jednak pracownicy noszą się z zamiarem zorganizowania wyborów społecznego inspektora pracy.

Wybory mogą być organizowane przez zakładową organizację związkową na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu wyborów. W zakładzie pracy, w którym związki zawodowe nie działają, nie można dokonać wyboru społecznego inspektora pracy.

Społeczni inspektorzy pracy są uprawnieni do:

 • kontrolowania stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp, przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, ochroną młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   
 • udziału w kontroli przestrzegania u pracodawcy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
   
 • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy oraz w analizowaniu przyczyn powstawania tych wypadków, także zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontroli stosowania przez pracodawcę właściwych środków zapobiegawczych,
   
 • udziału w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
   
 • opiniowania projektów planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowania ich realizacji,
   
 • podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bhp.

Realizując powyższe zadania, zakładowy SIP ma prawo żądania od pracodawcy oraz od pracowników informacji oraz okazywania dokumentów w sprawach należących do zakresu jego działania, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ma także prawo do przeprowadzania kontroli pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, a także wszystkich miejsc pracy pracowników. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy inspektor informuje o tym kierownika zakładu pracy (pracodawcę), który podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Może także zwracać uwagę pracownikom na przypadki nieprzestrzegania przez nich przepisów bhp. Jeśli stwierdzi wystąpienie zagrożenia, które mogłoby spowodować wypadek przy pracy, ma on także prawo do wydania kierownikowi zakładu pisemnego zalecenia usunięcia tego zagrożenia w wyznaczonym terminie. W razie niepodjęcia odpowiednich działań jest uprawniony do wydania pisemnego zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego albo robót, o czym musi powiadomić organizacje związkowe. Od powyższych zaleceń pracodawca może wnieść sprzeciw do inspektora pracy.

W czasie trwania mandatu oraz w okresie 1 roku po jego wygaśnięciu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję SIP, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wówczas na rozwiązanie stosunku pracy potrzebna jest zgoda zakładowej organizacji związkowej. Dodajmy, że nie jest w zasadzie możliwe w tym samym okresie wypowiedzenie pracownikowi pełniącemu omawianą funkcję warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn określonych w art. 43 K.p.

SIP wykonuje swoje obowiązki społecznie poza godzinami pracy. Jeśli zachodzi konieczność wykonywania czynności w godzinach pracy albo wzięcia udziału w naradach i szkoleniach SIP zachowuje prawo do wynagrodzenia. W sytuacji znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, pracodawca może ustalić dla niego miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej tę funkcję. Tylko w uzasadnionych przypadkach to wynagrodzenie może być podwyższone, nie może jednak przekroczyć wynagrodzenia za 60 godzin pracy.

  Przykład  

Organizacja związkowa zwróciła się do pracodawcy o całkowite zwolnienie z wykonywania pracy członka związku wybranego na funkcję społecznego inspektora pracy.

W zakładach, w których występuje szczególne zagrożenie życia i zdrowia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, pracodawca może, na wniosek organizacji związkowych, zwolnić społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jakie mu przysługiwało na stanowisku pracy zajmowanym w dniu delegowania.

Pracodawca, u którego utworzona została SIP, ma obowiązek założenia zakładowej księgi zaleceń i uwag. Książka jest przeznaczona do dokonywania w niej zapisów przez zakładowego społecznego inspektora pracy. Książkę zaleceń i uwag przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy, a także innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.

Zapisy w książce zaleceń mają moc dokumentów urzędowych. Są one kierowane do kierownictwa zakładu pracy (do pracodawcy). Zalecenia społecznego inspektora mogą być zaskarżone przez pracodawcę do właściwego państwowego inspektora pracy, w formie sprzeciwu wnoszonego, w zależności od rodzaju zalecenia, niezwłocznie lub w terminie 7 dni.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.