BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013

Ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien chronić życie i zdrowie pracowników zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 i 304 K.p.). Jako organizator procesu pracy ma on prawny obowiązek korzystania w tym celu z osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1974 r. (sygn. akt II PR 262/74, PiZS 1976/3/67), powinność zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami danego pracownika.

Powinnością pracodawcy jest określony w art. 226 K.p. obowiązek:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
   
 • stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
   
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Celem, dla którego przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego, jest dążenie do poprawy warunków pracy, jak również wzmożona ochrona życia i zdrowia pracowników. Pojęcie ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane w § 2 pkt 7 ogólnych przepisów bhp.

Ważne: Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocena ryzyka powinna skutkować zastosowaniem środków profilaktycznych, metod oraz organizacji pracy zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ponadto powinny być one zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
   
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
    
  • wykonywanych zadań,
    
  • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
    
  • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
    
  • osób pracujących na tym stanowisku,
    
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
   
 • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Stosownie do regulacji art. 23711a K.p., pracodawca ma obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszelkich działań mających związek z bezpieczeństwem pracy, w tym między innymi dotyczących oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania o tym ryzyku.

Dążąc do zmniejszania ryzyka zawodowego pracodawcy są zobowiązani zapewnić:

 • organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników,
   
 • likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Istotną rolę w zakresie rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego odgrywa służba medycyny pracy, do obowiązków której należy między innymi wykonywanie zadań z zakresu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem. Służba medycyny pracy realizuje swoje zadania w tym zakresie współpracując z pracodawcami i pracownikami.

Ważne: Istotnym elementem oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy jest poinformowanie pracownika o ryzyku, jakie wiąże się z pracą wykonywaną na danym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Zawiadomienie pracownika o ryzyku powinno obejmować informacje dotyczące:

 • rodzaju i poziomu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
   
 • chorób zawodowych, na które narażony jest pracownik,
   
 • metod ochrony przed zagrożeniami.

Informacje dotyczące ryzyka zawodowego mogą być przekazywane zarówno ustnie, jak i na piśmie, przy czym przeważa opinia, że forma ustna jest dopuszczalna tylko tam, gdzie stopień ryzyka jest nieznaczny. Z orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy i choroby zawodowe wynika, że brak informacji o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bhp może wpłynąć na zakres odpowiedzialności pracodawcy za wypadek (por. wyrok SN z dnia 15 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 620/00, OSNP 2003/15/367). W świetle tego faktu najwłaściwszą formą informowania pracowników o zagrożeniach (także ze względów dowodowych) jest forma pisemna.

Poniżej przedstawiamy przykładową informację dla pracownika o występowaniu na jego stanowisku pracy ryzyka zawodowego.

Zakład Produkcji Mebli 
ul. Warszawska 10
96-500 Sochaczew

Sochaczew, dnia 2 stycznia 2013 r.
Pan Jan Kowalski
stolarz
Wydział Produkcji
w miejscu

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą

Stosownie do art. 226 K.p. informuję, że w Zakładzie Produkcji Mebli w Sochaczewie przy wykonywaniu pracy w Wydziale Produkcji występuje ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: (należy opisać konkretne zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas pracy na stanowisku stolarz).

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyższych zadań są obowiązani stosować następujące zasady ochrony przed tymi zagrożeniami: np. odzież i obuwie ochronne oraz maski dla zabezpieczenia przed oparami klejów, kaski, nauszniki dla ochrony przed hałasem, rękawice i okulary ochronne, obuwie robocze wzmocnione, odzież roboczą, fartuch itd.

Potwierdzenie zapoznania się 
Jan Kowalski 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis pracownika)

Dyrektor
Paweł Malinowski
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.