BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe - Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016

Postępowanie powypadkowe

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 r., poz. 924).

Powyższe przepisy zobowiązują poszkodowanego w takim wypadku do niezwłocznego poinformowania o nim pracodawcę lub podmiot zlecający pracę, którego zadaniem jest podjęcie działań zmierzających do sporządzenia wymaganej dokumentacji.

Pomimo tego, że przepisy zobowiązują poszkodowanego w wypadku w drodze do pracy lub z pracy do zgłoszenia tego zdarzenia pracodawcy, to jednak w przypadku zignorowania tego obowiązku pracodawca nie może wyciągnąć wobec niego żadnych konsekwencji. Wynika to z faktu, że zgłoszenie takiego zdarzenia stanowi w większym stopniu przywilej niż obowiązek pracownika.

W odróżnieniu od zdarzenia kwalifikowanego jako wypadek przy pracy, przepisy nie precyzują, kto konkretnie powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz sporządzić stosowną dokumentację. Oznacza to, że nie ma wymogu formalnego, aby osoba analizująca takie zdarzenia spełniała jakieś szczególne wymagania kwalifikacyjne (np. posiadała tytuł inspektora bhp).

Co do zasady, uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

 • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
   
 • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
   
 • ustaleń sporządzającego kartę.

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, której wzór stanowi załącznik do przywołanego rozporządzenia.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     (nazwa i adres podmiotu
sporządzającego kartę wypadku
lub pieczątka, jeżeli ją posiada)

Karta wypadku
w drodze do pracy lub z pracy

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK*

 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne
  Advanced S.A., ul. Malinowa 182, 02-684 Warszawa
   
 2. NIP 5215213213           3. REGON 043245241
 1. PESEL nie dotyczy
   
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport)
nie dotyczy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rodzaj dokumentu) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(seria) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numer)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

 1. Imię i nazwisko poszkodowanego
  Monika Wyszkowska
   
 2. PESEL 91061100621
   
 3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Dowód osobisty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rodzaj dokumentu) 
ABC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(seria)
123456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numer)
 1. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego: 11.06.1991 r. w Katowicach
   
 2. Adres zamieszkania poszkodowanego:
  ul. Poznańska 81/18, 00-678 Warszawa
   
 3. Tytuł ubezpieczenia rentowego/chorobowego**
  umowa o pracę


III. INFORMACJE O WYPADKU

 1. Data wypadku: 2.11.2016 r.
   
 2. W dniu wypadku poszkodowany:
   
  1) miał rozpocząć pracę o godz. nie dotyczy
   

  2) zakończył pracę o godz. 1630
   
 3. Wypadek zdarzył się**:
   
  1) w drodze z domu do pracy / w drodze z pracy do domu;
   
  2) w drodze do / z miejsca: 

  a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
   
  b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
   
  c) zwykłego spożywania posiłków,
   
  d) odbywania nauki lub studiów.
   

 4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:

W dniu 2 listopada 2016 r., o godz. 1630, poszkodowana zakończyła pracę w firmie Advanced S.A. z siedzibą przy ul. Malinowej 182 w Warszawie i udała się do domu przy ul. Poznańskiej w Warszawie. Po opuszczeniu siedziby pracodawcy poszkodowana skierowała się na pobliski przystanek autobusowy, na którym około godz. 1637, wsiadła do autobusu linii 517. Około godz. 1715 poszkodowana wysiadła z autobusu na przystanku "Dworzec Centralny", skąd na piechotę skierowała się w stronę ul. Emilii Plater. Przechodząc obok postoju taksówek zlokalizowanego w pobliżu hotelu Marriott, poszkodowana potknęła się o wystającą płytę chodnikową i upadła. Przechodzący obok mężczyzna, którego tożsamości nie ustalono, pomógł wstać poszkodowanej i podprowadził ją do stojącej w pobliżu ławki. Poszkodowana dotarła do domu, jednakże ze względu na silny ból lewej nogi, jeszcze tego samego dnia zgłosiła się na ostry dyżur do szpitala przy ul. Lindleya w Warszawie, gdzie po prześwietleniu lekarz stwierdził skręcenie stawu skokowego lewego. Po założeniu gipsu poszkodowana otrzymała zwolnienie od 3.11.2016 r. do 18.11.2016 r.

 1. W sprawie wypadku były / nie były** podjęte czynności przez odpowiednie organy
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 2. Wypadek spowodował niezdolność do pracy od 3.11.2016 r. do 18.11.2016 r.***
  Wypadek spowodował zgon: nie spowodował
   
 3. Świadkowie wypadku: nie ustalono tożsamości świadków zdarzenia
   

  1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                             (imię i nazwisko)                                    (adres zamieszkania)
   
 4. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE**
   
 5. Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy**:
  Zdarzenie uznano za wypadek
  w drodze z pracy


IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Kartę wypadku sporządzono w dniu 4.11.2016 r.

  Marcin Dobrzyński - inspektor ds. bhp

  (imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada)
   
 2. Miejscowość sporządzenia karty wypadku Warszawa
   
 3. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym
  terminie 14 dni: nie wystąpiły
   
 4. Kartę wypadku odebrano w dniu 7.11.2016 r.
Monika Wyszkowska
(podpis uprawnionego)

_______________________________________

* Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe.
** Niepotrzebne skreślić.
*** Podać okres niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku. Podmiot sporządzający kartę wypadku, niebędący płatnikiem składek, wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub członka jego rodziny.

Kartę wypadku należy sporządzić po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Ważne: Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.