BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

Podstawa wymiaru należności chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego

Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się niezdolne do pracy, mogą korzystać z zasiłku chorobowego. Wysokość tego świadczenia jest korzystniejsza od zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego, choć podstawę jego wymiaru ustala się na analogicznych zasadach.

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje:

 • niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu, bez tzw. okresu wyczekiwania, przewidzianego dla zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego, 
   
 • od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, chyba że ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy, 
   
 • w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Przy czym pracownik za pierwsze w danym roku kalendarzowym dni niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy nie otrzyma, tak jak przy zwykłej chorobówce, wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Tak wynika z art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy wypadkowej.

Zbieg uprawnień

Jeżeli ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, podlega zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, jak i ubezpieczeniu chorobowemu, oraz spełnia warunki do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli natomiast ubezpieczony taki nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego (patrz ramka), przysługują mu one z ubezpieczenia chorobowego (o ile ubezpieczeniu takiemu podlega) na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Świadczenie rehabilitacyjne

Gdy okres zasiłkowy, wynoszący odpowiednio 182 lub 270 dni, okaże się zbyt krótki na odzyskanie zdolności do pracy, utraconej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ubezpieczony - podobnie jak przy zwykłej niezdolności do pracy - może ubiegać się o prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Z ubezpieczenia wypadkowego świadczenie to wypłacane jest (tak jak zasiłek chorobowy) w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, która dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji, na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, podstawy jego wymiaru i wysokości świadczenia, a także jego wypłacie, stosuje się bowiem odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej.

Podstawa zasiłku dla pracowników

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 lub odpowiednio pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przez wynagrodzenie, w świetle art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej, rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (wypadkowe), po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe finansowanych ze środków pracownika.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za uwzględniany okres (odpowiednio 12 lub pełnych miesięcy), przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Gdyby natomiast niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego), podstawę zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Te tzw. zasady uzupełniania wynagrodzenia do pełnego miesiąca zostały określone w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Z wyłączeniem poszczególnych składników

Biorąc pod uwagę definicję wynagrodzenia, wydawać by się mogło, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku powinny być wzięte pod uwagę wszystkie oskładkowane składniki wynagrodzenia. Ustawodawca jednak w tym zakresie przewidział pewne ograniczenia. Zostały one określone w art. 41 ustawy zasiłkowej, który ma odpowiednie zastosowanie również do zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego. W świetle tego przepisu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umową o pracę przysługują za okres pobierania zasiłku.

Jeśli zatem pracownik w okresie niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy zachowuje prawo do danego składnika wynagrodzenia, nie powinien on być uwzględniony w podstawie wymiaru tego świadczenia.

Ponadto składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. Podobnie jest w przypadku składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu.

Oznacza to, że od dnia zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia, nawet jeśli miało to miejsce w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym, należy wyłączyć go z podstawy wymiaru zasiłku, choć wcześniej podlegał on uwzględnieniu.

Okoliczności uniemożliwiające przyznanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń (w tym do zasiłku chorobowego) z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku, gdy:

wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.