BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Profilaktyczna ochrona zdrowia i szkolenia pracowników - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016

Badania lekarskie młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Zawarliśmy z pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoba ta posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu wydane przez lekarza na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę. Uznaliśmy, że w związku z tym nie musimy kierować pracownika na badania wstępne. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Nie. Generalnie pracowników młodocianych (tj. osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18) można zatrudniać, jeżeli ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nie wyłącza to jednak automatycznie obowiązku skierowania takiego pracownika na badania wstępne przeprowadzane na podstawie art. 229 K.p.

Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po ich przeprowadzeniu otrzymują odpowiednie zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki. Zasady przeprowadzania tych badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół (...) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144). Jak wynika z tego rozporządzenia, kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, muszą poddać się badaniom lekarskim, mającym na celu ocenę możliwości podjęcia kształcenia ze względu na stan zdrowia. Mają one na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Badania przeprowadza lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 K.p.

Niezależnie od powyższych badań pracownicy młodociani podlegają wstępnym badaniom profilaktycznym przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia (art. 201 K.p.). Zasady ich przeprowadzania określają przepisy rozporządzenia w sprawie badań. W wyniku danego badania profilaktycznego wydawane są orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, albo ich występowanie.

Reasumując, należy przyjąć, iż zaświadczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań ucznia - kandydata do szkoły zawodowej, nie spełnia wymagań zawartych w art. 191 § 1 oraz art. 201 § 1 K.p. i nie jest wystarczające do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym. Niezbędne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydane na podstawie Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych. W tym celu trzeba pracownika młodocianego skierować na badania profilaktyczne, o których mowa w art. 229 K.p. Przy czym należy zaznaczyć, że nie może on zostać zwolniony z obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych na warunkach przewidzianych w art. 229 § 11 K.p. Rozstrzyga o tym art. 201 § 1 K.p. nieprzewidujący takiego zwolnienia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60