BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Wsparcie na poprawę warunków bhp w firmie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Obowiązki beneficjenta pomocy

Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków, niezbędnych dla realizacji projektu, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitym kosztem realizacji projektu a kwotą dofinansowania. Musi on pokryć z własnych środków wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

Kwoty wykazywane w budżecie projektu są kwotami brutto. W zakresie podatku VAT zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). W przypadku wątpliwości w zakresie odliczania podatku VAT wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wnioskodawca co 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (dotyczy projektów trwających powyżej 6 miesięcy), musi przygotować sprawozdanie z realizacji projektu. Powinno ono zawierać w szczególności informacje na temat stopnia realizacji projektu oraz zestawienie poniesionych kosztów, a także kopie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Powinny to być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania beneficjenta, kopie faktur lub rachunków, wyciągów bankowych z rachunku bankowego przedsiębiorcy. Sprawozdanie wraz z kopiami tych dokumentów należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: prewencja@zus.pl oraz w wersji papierowej na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Sprawozdanie należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, na który przypada okres raportowania.

Następnie po zakończeniu projektu należy złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz kserokopie potwierdzeń dokonania płatności dokumentujących poniesione koszty. Do dokumentów tych trzeba dołączyć dokumentację zdjęciową oraz inne niezbędne dokumenty, przedstawiające i potwierdzające rezultaty osiągnięte poprzez realizację projektu.

Upublicznienie informacji

Podmiot realizujący inwestycję z wykorzystaniem wsparcia ZUS musi wyrazić zgodę na publikację informacji na temat zrealizowanego projektu, a w szczególności:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
   
 • ogólnych informacji na temat rodzaju działań,
   
 • poziomu zatrudnienia,
   
 • oddziaływania projektu,
   
 • osiągniętych rezultatów.

Zgoda na kontrole

Podpisując umowę o dofinansowanie wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli projektu. Kontrolę przeprowadza ekspert na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez ZUS. Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia kontroli przez pracownika ZUS.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie następujących rodzajów kontroli:

 • podczas realizacji projektu,
   
 • dotyczącej odbioru projektu po jego zakończeniu,
   
 • trwałości projektu w ciągu 3 lat od daty jego zakończenia.

Podczas kontroli wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) udostępnienia ekspertowi oraz pracownikowi ZUS wszelkich materiałów, dokumentów:

  • związanych z realizacją projektu, a także umożliwiających przeprowadzenie oględzin rezultatów,
    
  • dotyczących realizacji inwestycji oraz wywiadów z pracownikami,

2) przedstawienia ekspertowi oraz pracownikowi ZUS oryginałów faktur lub rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie przekazanych środków finansowych,

3) umożliwienia oględzin elementów stałych, które zostały zainstalowane w ramach projektu oraz oznaczeń projektowych (naklejki, naszywki) na elementach ruchomych, wglądu do ewidencji zakupionych środków ochrony indywidualnej i dokumentacji,

4) umożliwienia wykonania dokumentacji zdjęciowej części inwestycyjnych projektu przez eksperta oraz pracownika ZUS,

5) wskazania warunków uczestnictwa ekspertów oraz pracownika ZUS podczas kontroli w trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru końcowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli skutkować może wezwaniem wnioskodawcy do zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Negatywny wynik kontroli będzie traktowany jako niedotrzymanie warunków podpisanej umowy o przyznaniu wsparcia i będzie skutkować jej rozwiązaniem przez ZUS w trybie bez wypowiedzenia oraz koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi. W takim przypadku koszty poniesione przez wnioskodawcę na realizację projektu stanowią koszty niekwalifikowalne i nie podlegają dofinansowaniu przez ZUS.


Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane tak, aby widoczny był związek z projektem.


Ponadto wszelkie płatności dokonywane w związku z realizacją inwestycji muszą być ponoszone z rachunku bankowego, który zostanie uwidoczniony w umowie.

Opis dokumentu księgowego dotyczącego wydatku poniesionego w ramach projektu powinien zawierać:

1) numer działania, w ramach którego dany koszt został poniesiony,
2) nazwy opisywanych na fakturze kosztów muszą odpowiadać nazwom kosztów wymienionych w budżecie wniosku,
3) w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań/czynności, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowalne w rozbiciu na poszczególne zadania/czynności.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.