BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wsparcie na poprawę warunków bhp w firmie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Podstawowe zasady bhp w firmie

Podstawowe obowiązki bez żadnej ulgi

Niekiedy pracodawcy, mając na uwadze niski stan zatrudnienia w swoim zakładzie, mają nadzieję na ulgowe potraktowanie ich z tego powodu przez przepisy z zakresu bhp. Regulacje prawa pracy przewidują uprzywilejowanie takich małych firm (zatrudniających poniżej 20 pracowników), jeżeli chodzi o obowiązek tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. Jednak w odniesieniu do spraw bhp prawo pracy jest znacznie bardziej rygorystyczne. Większość podstawowych obowiązków z tej dziedziny ciąży na pracodawcy niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Bez względu więc na stan załogi, zarówno mały, jak i duży pracodawca musi kierować nowo zatrudnionego pracownika na wstępne badania profilaktyczne. W czasie zatrudnienia są natomiast zobowiązani przestrzegać terminów ważności badań okresowych. Podobnie wymóg przeprowadzania badań kontrolnych nie jest uzależniony od stanu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Mały pracodawca nie ma też co liczyć na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia na danym stanowisku oceny ryzyka zawodowego (art. 226 Kodeksu pracy). Również szkolenia bhp pracowników są obligatoryjne, nawet przy zatrudnianiu jednej osoby. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien bowiem odbyć wstępne szkolenie z zakresu bhp. Zwolnienie z wymogu odbycia tego szkolenia występuje tylko w jednym przypadku, niemającym żadnego związku ze stanem zatrudnienia. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (art. 2373 § 2 K.p.). Kontynuacją szkoleń wstępnych są szkolenia okresowe bhp, przeprowadzane z określoną przez przepisy częstotliwością, wobec wszystkich bez wyjątku pracowników.

Konieczność zapewnienia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (w razie wystąpienia uzasadniających to warunków pracy) to następny obowiązek z zakresu bhp, który obejmuje również małych pracodawców. Jeżeli praca wykonywana jest w warunkach uprawniających pracowników do otrzymywania posiłków i napojów profilaktycznych, taki pracodawca będzie zobowiązany do ich dostarczania pracownikom.

Drobne ustępstwa dla małych firm

Przegląd regulacji dotyczących podstawowych obowiązków z zakresu bhp prowadzi do wniosku, że mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 20 pracowników, traktowani są tak samo jak większe zakłady pracy. Bardziej szczegółowe regulacje z zakresu bhp, zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), przewidują jednak pewne ustępstwa dla niewielkich firm. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli na stanowiskach pracy u takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Takie regulacje stanowią ulgowe potraktowanie w porównaniu do firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników, te bowiem nie mogą skupić w jednym pomieszczeniu miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży i umywalek.

Służba bhp w minimalnym zakresie

Kodeksowe przepisy dotyczące bhp przewidują jedno znaczne ustępstwo na rzecz małych pracodawców. Chodzi tu o obowiązek tworzenia służby bhp, czuwającej nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bhp. Bezwzględnie wymogiem tworzenia takiej służby obarczeni są pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach do 100 pracowników mogą być natomiast powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy - w ramach tego samego stosunku pracy.

W razie braku odpowiednich osób w zakładzie, prowadzenie spraw bhp może być przekazane specjaliście spoza zakładu pracy.

Niski stan zatrudnienia uprawnia pracodawcę do samodzielnego nadzorowania spraw związanych z bhp, pod warunkiem jednak, że zatrudnia on:

 • do 10 pracowników lub
   
 • do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
   
 • posiada odpowiednie kwalifikacje (art. 23711 K.p.).

Wspomniane kategorie ryzyka zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Jeżeli chodzi o kwalifikacje pracodawcy, który sam chce prowadzić sprawy bhp w swojej firmie, to powinien on ukończyć szkolenie, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Z wymogu odbycia tego szkolenia zwalnia posiadanie przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych od służby bhp, np. posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń z zakresu bhp

Pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp zanim zostanie dopuszczony do pracy. Warunkiem jej wykonywania jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, ale również dostateczna znajomość przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 2373 Kodeksu pracy). Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w sytuacji gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Obowiązkiem pracodawcy jest także zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Z kolei pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3 K.p.).

Wstępne i okresowe szkolenia bhp przeprowadza się w czasie pracy (art. 2373 § 3 K.p.).

Pracodawca, który nie ma możliwości zorganizowania szkolenia bhp w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika, czas szkolenia odbywającego się poza tymi godzinami pracy uznaje za czas pracy z prawem do wynagrodzenia. Szkolenia bhp finansuje pracodawca.

Problematyka szkoleń bhp została szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa ono:

- szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp,
- zakres szkolenia,
- wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
- sposób dokumentowania szkolenia,
- przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Szkolenia w zakresie bhp mogą organizować i prowadzić sami pracodawcy lub na ich zlecenie jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia w dziedzinie bhp jest zapewnienie uczestnikom:

- zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
- poznania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.