BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Postępowanie pracodawcy w razie otrzymania decyzji stwierdzającej chorobę zawodową byłego pracownika

Po wielomiesięcznym postępowaniu do zakładu pracy wpłynęła decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową u osoby, która nie jest już naszym pracownikiem. Czy w związku z tym mamy jakieś obowiązki?

Stosownie do postanowień art. 2351 K.p., za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie takich chorób, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Zgodnie z art. 2352 K.p., rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Wykaz chorób zawodowych oraz sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Przepisy prawne Rozporządzenie w sprawie rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych dostępne
jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Procedura stwierdzania, że dana choroba jest chorobą zawodową, polega na zgłoszeniu podejrzenia takiej choroby przez pracodawcę, lekarza bądź samego pracownika za pośrednictwem lekarza medycyny pracy, a w przypadku byłego pracownika - właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy. Po otrzymaniu zawiadomienia właściwy państwowy inspektor sanitarny wszczynana postępowanie i podejmuje działania polegające m.in. na skierowaniu osoby, u której podejrzewa się wystąpienie choroby zawodowej, do jednostki orzeczniczej (np. poradni chorób zawodowych wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy) oraz dokonuje oceny narażenia zawodowego.

Ważne: Zgodnie z art. 235 § 4 K.p., pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

W rejestrze tym należy dokonywać wpisów wszystkich zgłoszonych podejrzeń choroby zawodowej, jak i chorób już stwierdzonych. Przepisy dotyczące chorób zawodowych nie określają wzoru takiego rejestru.

Ponadto, zgodnie z art. 235 § 5 K.p., do obowiązków pracodawcy należy przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Wzór takiego zawiadomienia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.). Przepisy wskazują, że należy je przesłać niezwłocznie po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika.

Ważne: Pomimo, że pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, nie jest już zatrudniony, spoczywa na byłym pracodawcy powinność przeprowadzenia analizy przyczyn wystąpienia tej choroby.

Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 235 § 3 K.p., zgodnie z którym w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca jest zobligowany do:

 • ustalenia przyczyn powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,
   
 • przystąpienia niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowania innych niezbędnych środków zapobiegawczych,
   
 • zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

Pracodawca jest ponadto obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym (art. 227 § 1 K.p.).

Powyższe działania powinny być powiązane z ponownym dokonaniem oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w art. 226 K.p., na stanowisku pracy, na którym stwierdzono wystąpienie choroby zawodowej.

Gdyby się okazało, że do zachorowania pracownika doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, pracownik, były zatrudniony lub jego rodzina (w razie śmierci pracownika) będzie miał prawo domagać się od niego stosownych świadczeń (odszkodowania uzupełniającego odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego, zadośćuczynienia, a nawet dożywotniej renty) na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej (por. wyrok SN z 14 września 2000 r., sygn. akt II UKN 207/00, OSNP 2002/8/191). Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wykazanie winy pracodawcy, a zatem udowodnienie, że pomimo spoczywającym na zatrudniającym obowiązku:

 • nie sporządził on stosownej oceny ryzyka zawodowego,
   
 • nie dostarczył na stanowiska pracy odpowiednich środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej,
   
 • nie zapoznał osób narażonych na zachorowanie o takich możliwościach, albo nie dopełnił innych spoczywających na nim powinności.

Pracodawca, który dołożył wszelkich możliwych starań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i jest w stanie to wykazać (udokumentować), nie musi obawiać się powództwa cywilnego bowiem prowadzenie działalności, która wymaga pracy w narażeniu nie jest sankcjonowane.

Zwracamy uwagę! Pracodawcy zatrudniającemu pracownika w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia nie można - wyłącznie na tej podstawie - przypisać bezprawności zachowania (por. wyrok SN z 13 października 2004 r., sygn. akt II UK 452/03, OSNP 2005/7/99).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.