BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019

Utrata zdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej

Okoliczności, takie jak choroba zawodowa czy wypadek przy pracy, rodzą daleko idące konsekwencje dla pracodawcy. Sytuacja staje się bardziej złożona, jeśli pracownik na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy zostanie uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Choroba zawodowa

Stwierdzenie choroby zawodowej następuje na podstawie orzeczenia. Lekarz orzecznik, w ramach postępowania wszczętego przez państwowego inspektora sanitarnego, wydaje stosowne orzeczenie, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy możliwe jest bezsporne lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzenie, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Wypadek przy pracy

Zdarzenie wypadku przy pracy stwierdza powołana przez pracodawcę komisja, w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wykaz chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Powrót pracownika do zatrudnienia

Pracodawca zobowiązany jest stworzyć pracownikowi warunki do bezpiecznego kontynuowania zatrudnienia. Jeśli nie jest wykluczone, aby pracownik nadal wykonywał obowiązki na dotychczasowym stanowisku, pracodawca ma obowiązek między innymi podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, w celu usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej oraz powinien zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze. Jeśli orzeczenie lekarskie określa szczególne wymogi w zakresie zatrudnienia - pracodawca ma obowiązek je wypełnić. Jeśli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał objawy szkodzące jego zdrowiu.

Brak możliwości utrzymania pracownika w zatrudnieniu

Charakter prowadzonej działalności może jednak powodować, że wyeliminowanie czynników powodujących powstanie choroby zawodowej lub szczególnych wymogów określonych w orzeczeniu lekarskim będzie niemożliwe. Jeśli jednocześnie pracodawca nie ma możliwości przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał objawy chorobowe, nie jest możliwe utrzymanie pracownika w zatrudnieniu. W takich sytuacjach pracodawca zmuszony jest wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Zastosowanie będzie miał tu art. 30 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). W okresie wypowiedzenia, gdy pracownik pozostaje odsunięty od wykonywania pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacać mu dodatek wyrównawczy równy wysokości utraconego wynagrodzenia. Nie jest przy tym zasadne rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia w trybie art. 53 K.p., to jest w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, że brak możliwości przeniesienia na inne stanowisko pracy musi mieć charakter obiektywny. Zaś w przypadku, gdy istnieją inne stanowiska pracy, na których pracownik mógłby wykonywać obowiązki, wówczas pracodawca jest bezwzględnie zobligowany do zaproponowania mu przeniesienia na to stanowisko.

Niepełnosprawność

Sytuacja, w której powracający do zatrudnienia pracownik zostaje uznany za niezdolnego do pracy, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nakłada na pracodawcę dodatkowy obowiązek. Wynika on z przepisów ustawy o rehabilitacji, gdzie również zobligowano pracodawcę do wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym. Pracodawca zmuszony jest wywiązać się z tego obowiązku nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Niewywiązanie się z tego obowiązku, i w konsekwencji rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, nakłada na pracodawcę obowiązek wpłacenia na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sankcji w wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wpłaty te dokonać należy najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim złożeniu deklaracji DEK-W.

Ustawodawca zastrzegł przy tym, że zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Zastrzeżenie to powoduje, że praktyczna jego realizacja w większości przypadków nie jest możliwa. Stwierdzenie niezdolności do pracy nie jest tożsame ze stwierdzeniem choroby zawodowej. Bywa tak, że pracownik, który był ofiarą wypadku przy pracy lub cierpi z powodu choroby zawodowej, oczekuje jednak na decyzję o stwierdzeniu niezdolności do pracy kilka miesięcy. W jego przypadku nie zaistnieje przesłanka stawienia się do pracy w ciągu miesiąca od stwierdzenia niepełnosprawności.

Bywa też tak, że pracownik, na skutek wypadku lub choroby zawodowej, choruje przez kilka miesięcy. Mając świadomość braku możliwości powrotu do zatrudnienia, występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie niezdolności do pracy w celu uzyskania świadczeń rentowych. Może więc, w okresie dłuższym niż miesiąc, nadal pozostawać na świadczeniu chorobowym. W tej sytuacji również nie będzie mógł stawić się do pracy w ciągu miesiąca od stwierdzenia niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.