BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Zgłaszanie wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która uległa wypadkowi przy pracy, może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinno nastąpić zgłoszenie wypadku. Dokonuje się tego w ZUS, który na tę okoliczność sporządza kartę wypadku będącą podstawą do wypłaty świadczeń wypadkowych.

Jeżeli podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej (w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych), w okresie ubezpieczenia wypadkowego z tego tytułu, nastąpiło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, zdarzenie to uznawane jest za wypadek przy pracy, uprawniający do skorzystania ze świadczeń wypadkowych. Ich pełny katalog został określony w art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą wypadkową.

Ograniczeniem w prawie do tych świadczeń jest jednak wystąpienie w dniu wypadku na koncie (w ZUS) osoby prowadzącej działalność pozarolniczą zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W takim przypadku świadczenia te nie przysługują do czasu spłaty całości zadłużenia.

Zgłoszenie wypadku

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy, zgłaszają ten fakt swojemu pracodawcy zobowiązanemu do sporządzenia na tę okoliczność protokołu powypadkowego.

Inaczej jest w przypadku osób prowadzących własną działalność pozarolniczą, dla których ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje ZUS w karcie wypadku. Dlatego do tego właśnie organu należy zgłosić wypadek mający miejsce podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Tryb uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy został określony w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1618), zwanym dalej rozporządzeniem.

Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć osoby prowadzącej własną działalność pozarolniczą uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

 • zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
   
 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
   
 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
   
 • zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku,
   
 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Karta wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - ZUS sporządza kartę wypadku. Jej wzór został określony w załączniku do rozporządzenia.

Co istotne, poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym powinni zostać pouczeni przez organ sporządzający tę kartę.


Jeden egzemplarz karty wypadku otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny.


Do karty wypadku dołącza się:

 • zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku,
   
 • inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (patrz ramka), a także
   
 • uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.

Dokumenty wskazane przez ZUS jako wymagane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku mającego miejsce podczas wykonywania działalności pozarolniczej

W celu sporządzenia karty wypadku organ rentowy, oprócz zawiadomienia o wypadku, wymaga przedłożenia odpowiednio:

- kserokopii zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
- kserokopii licencji lub koncesji, jeżeli jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej,
- kserokopii karty informacyjnej ze szpitala lub innych dokumentów dotyczących udzielonej pierwszej pomocy medycznej,
- notatki służbowej organów policji drogowej - w przypadku wypadku komunikacyjnego,
- kserokopii postanowienia prokuratury o wszczęciu postępowania karnego lub zawieszeniu/umorzeniu postępowania,
- statystycznej karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę zgonu, aktu zgonu, chyba że został złożony przy ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy w jednostce organizacyjnej ZUS - w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym,
- wyjaśnień świadków wypadku,
- dokumentów potwierdzających prawo do wydania karty wypadku (m.in. skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, pełnomocnictwo).

Tryb postępowania przy zgłaszaniu wypadku, któremu uległa osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą
Termin zgłoszenia wypadku
i złożenia niezbędnych dokumentów
niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia
Miejsce zgłoszenia wypadku w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
Sposób
zgłoszenia wypadku
- osobiście lub przez pełnomocnika,
- pisemnie lub ustnie do protokołu w organie rentowym,
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego
Organ uprawniony do sporządzenia karty wypadku organ rentowy właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności
Zgłaszanie zastrzeżeń
- od sporządzonej karty wypadku nie przysługuje odwołanie,
- w przypadku zastrzeżeń do sporządzonego dokumentu można wnieść uwagi skierowane do organu rentowego pisemnie lub ustnie do protokołu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.