BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp

Pracodawca będący osobą fizyczną ma zaświadczenie z 2014 r. o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla osób kierujących pracownikami oraz że uzyskał wiedzę z zakresu bhp, zagrożeń wypadkowych, oceny ryzyka zawodowego i zasad bezwypadkowego wykonywania pracy. Czy może sam przeprowadzić szkolenia wstępne i okresowe pracowników? Nadmieniamy, że zatrudnia 11 osób.

W opisanym przypadku pracodawca może przeprowadzać szkolenia wstępne, natomiast szkolenia okresowe powinien zlecić jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Stosownie do art. 2373 § 2 K.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373 § 3 K.p.).

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu.

Ważne: Szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe (§ 6 rozporządzenia).

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 10 ust. 2 rozporządzenia). Natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego (§ 11 ust. 5 rozporządzenia).

Jak wynika z powyższego, dopuszczalnym jest, aby pracodawca posiadający stosowną wiedzę i kwalifikacje, potwierdzone ukończonym szkoleniem z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, przeprowadzał dla pracowników szkolenia wstępne (ogólne i stanowiskowe).

Odrębną kwestię stanowią szkolenia okresowe z zakresu bhp. Częstotliwość ich przeprowadzania pracodawca powinien ustalić po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 rozporządzenia, a więc przeprowadzać je nie rzadziej niż raz:

 • w roku na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
   
 • na 3 lata na stanowiskach robotniczych,
   
 • na 5 lat na stanowiskach kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowiskach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   
 • na 6 lat na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub do 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Dopuszczalność prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp przez samego pracodawcę legitymującego się opisanymi w pytaniu kwalifikacjami nie jest już tak jednoznaczna. Szkolenia te mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Organizator takiego szkolenia, zgodnie z § 5 rozporządzenia, jest obowiązany zapewnić:

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
   
 • programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,
   
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
   
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
   
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
   
 • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Konstrukcja powyższego przepisu w zakresie kwalifikacji wykładowcy jest bardzo ogólna i nie precyzuje, co ustawodawca rozumie pod pojęciami "zasobu wiedzy", "doświadczenia zawodowego" czy "przygotowania dydaktycznego". Można przyjąć, że tak jak w każdej dziedzinie edukacji, wykładowca musi posiadać wiedzę merytoryczną, którą będzie potrafił przekazać uczestnikom szkolenia. Uważamy, że pracodawca niezajmujący się profesjonalnie sprawami bhp, pomimo aktualnego szkolenia okresowego z tej dziedziny, nie spełnia powyższych wymagań. W doktrynie przyjmuje się, że nawet osoba będąca absolwentem studiów z zakresu bhp (inżynierskich, podyplomowych), ale nieposiadająca doświadczenia, nie ma takich kwalifikacji. Dlatego też uważamy, że pracodawca, o którym mowa w pytaniu, może samodzielnie przeprowadzać szkolenia wstępne, natomiast szkolenia okresowe powinien zlecać uprawnionym jednostkom.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.