BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

Zawieszanie i zmniejszanie rent w razie osiągania przychodów

W ustawie wypadkowej nie uregulowano zasad zawieszania lub zmniejszania rent w razie osiągania przychodów. Wobec powyższego do tych rent w zakresie zawieszania i zmniejszania świadczeń w związku z osiąganiem przychodów mają zastosowanie przepisy określone w ustawie emerytalnej. Zatem prawo do renty ulega zawieszeniu lub renta ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności gospodarczej (także przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą). Przepisy dotyczące zawieszania lub zmniejszania świadczeń stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do renty oraz wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z racji podlegania temu obowiązkowi z innego tytułu. Natomiast przepisów tych nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej. Za przychód mający wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia z ww. działalności uważa się przychód w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z uwzględnieniem kwot wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz kwot pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Nie mają wpływu na zawieszenie lub zmniejszenie rent otrzymywane przez rencistów przychody z działalności nieobjętej obowiązkowymi (dobrowolnymi) ubezpieczeniami społecznymi, do których można zaliczyć: przychody z tytułu "samoistnej" umowy o dzieło, z praw autorskich i patentowych, darowizn, zapomóg, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lokalu), jeżeli wynajem lub dzierżawa nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej.

O wysokości przychodu świadczeniobiorca zobowiązany jest poinformować ZUS, np. przedkładając oświadczenie na druku ZUS Rw-73.

  Przykład  

Pani Irena Nowacka od 2011 r. pobiera rentę wypadkową. Od 2 lipca 2012 r. podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia poinformowała ZUS o osiąganiu przychodu niemającego wpływu ani na zawieszenie, ani na zmniejszenie świadczenia. W tym celu złożyła w ZUS druk ZUS Rw-73.

Po zakończeniu roku kalendarzowego - w terminie do końca lutego 2013 r. - Pani Irena zobowiązana była dostarczyć zaświadczenie o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym, tj. od 2 lipca do 31 grudnia 2012 r.


Informację o wysokości przychodów osiąganych przez świadczeniobiorcę musi przekazać do ZUS również pracodawca.

  Przykład  

Pan Jerzy Kruczyński od 1 sierpnia 2012 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę na okres roku Pana Mariana Kordulę pobierającego rentę wypadkową. Pan Jerzy Kruczyński był obowiązany do powiadomienia ZUS - w terminie do końca lutego 2013 r. - o wysokości przychodów uzyskanych przez Pana Mariana Kordulę z pracy zarobkowej w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.

W zaświadczeniu o przychodach pracodawca wskazuje przychód z pracy zarobkowej w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz pobranych zasiłków: chorobowego, opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Dodajmy, że nie ma sformalizowanego wzoru zawiadomienia o zarobkach świadczeniobiorcy. W zaświadczeniu pracodawca wskazuje dane własne, dane osoby pobierającej świadczenie oraz wysokość uzyskanych przez nią zarobków. Zarobki może wskazać w łącznej kwocie albo w rozbiciu na poszczególne miesiące roku lub w obydwu tych formach.

Prawo do renty ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Osiąganie przychodu wyższego niż 70%, ale nieprzekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje zmniejszeniem wysokości renty. Natomiast, jeżeli przychód osoby uprawnionej do świadczenia nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie. Zmniejszenie renty rodzinnej następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę części maksymalnego zmniejszenia ustalonej proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych. Jeżeli jedna z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód przekraczający kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia, powoduje to zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokość części renty rodzinnej przysługującej pozostałym członkom rodziny nie ulega zmianie.

Osoba pobierająca rentę szkoleniową nie może osiągać żadnego przychodu. W myśl bowiem przepisu art. 64 ust. 3 ustawy emerytalnej, renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu ww. działalności, bez względu na wysokość tego przychodu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.