BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015

Badania wstępne nie zawsze wymagane

Skierowanie pracownika na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w nielicznych przypadkach ustawodawca pozwala na zaniechanie tych badań, m.in. wtedy, kiedy nowe warunki pracy podjętej u tego samego pracodawcy nie odbiegają od poprzednich. Jednak już za kilka miesięcy katalog wyłączeń spod obowiązku przeprowadzania badań wstępnych ulegnie rozszerzeniu.

Aktualne zasady bardziej restrykcyjne

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym osoby podejmujące zatrudnienie w ramach stosunku pracy powinny odbyć wstępne badania profilaktyczne (art. 229 § 1 K.p.). Obowiązek skierowania na te badania występuje również w odniesieniu do:

 • pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy,
   
 • innych niż młodociani pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wymóg przeprowadzenia badań wstępnych jest dość rygorystycznie przestrzegany, Kodeks pracy zabrania bowiem dopuszczenia do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 K.p.). Na etapie przyjmowania do pracy takie orzeczenie wydawane jest w wyniku badań wstępnych. Wyłączone spod obowiązku przeprowadzenia tego rodzaju badań są tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, o ile kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Badania głównie dla etatowców

W zdecydowanej większości nawiązanie zatrudnienia wymaga przeprowadzenia badań wstępnych. Każdy, kto podejmuje pracę w ramach stosunku pracy, powinien odbyć takie badania, a wyłączenia od tego obowiązku są nieliczne. Bardziej liberalne zasady, generalnie niewymagające przeprowadzenia badań profilaktycznych, znajdują zastosowanie dopiero wtedy, gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna albo inna forma aktywizacji zawodowej, np. staż. Należy też zasygnalizować, że kierowcy zawodowi, którzy posiadają ważne orzeczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań na podstawie ustawy o transporcie drogowym, nie muszą już być kierowani na badania profilaktyczne, o których mowa w art. 229 K.p.

Nowe zasady od kwietnia 2015 r.

W bieżącym roku (od 1 kwietnia) wejdą w życie przepisy nowelizujące art. 229 K.p., dotyczący badań profilaktycznych pracowników. Rozszerzają one zakres sytuacji, w których pracodawca nie będzie miał obowiązku kierowania pracownika na badania wstępne. Do dotychczasowych wyłączeń dodano przypadek nawiązania stosunku pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy u innego pracodawcy - jeżeli warunki na stanowisku pracy w nowym zakładzie odpowiadają warunkom wskazanym przez poprzedniego pracodawcę w skierowaniu na badania. Analogicznie regulację tę będzie można stosować w przypadku zatrudniania pracownika pozostającego w równoległym zatrudnieniu.

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia stopnia zbieżności starych i nowych warunków pracy będzie aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu oraz skierowanie na badania wystawione w celu uzyskania tego orzeczenia. Oba te dokumenty powinien przedłożyć pracownik. Ich analiza może być jednak trudna, szczególnie jeżeli chodzi o prace wykonywane w warunkach szkodliwych czy niebezpiecznych. Dlatego w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewidziano wydanie przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia regulującego tryb wykonywania i zakres badań profilaktycznych, przy uwzględnieniu m.in. konieczności porównania warunków pracy z poprzedniego i nowego zatrudnienia.

Istotną zmianą, która wejdzie w życie od 1 kwietnia 2015 r., jest też doprecyzowanie, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ponadto z nowych przepisów jasno wynika konieczność opisania przez pracodawcę, a nie tylko wskazania, stanowiska pracy w skierowaniu na badania profilaktyczne. Pracodawca powinien w nim określić warunki pracy na danym stanowisku, a nie tylko rodzaj pracy czy nazwę stanowiska.

Zobowiązani do przeprowadzenia badań wstępnych
Aktualny stan prawny Co się zmienia od 1 kwietnia 2015 r.

Badania wstępne przeprowadzają:

- osoby przyjmowane do pracy w ramach stosunku pracy,
- pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,
- inni niż młodociani pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przeprowadzenie badań wstępnych nie jest obowiązkowe w razie nawiązania nowej umowy o pracę z tym samym pracodawcą w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę - jeżeli nowe zatrudnienie odbywa się na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy

Badania wstępne nie będą konieczne również w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, a także przy zatrudnianiu pracowników pozostających w równoległym zatrudnieniu, jeżeli:

- przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
- pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy w jego zakładzie.

Uwaga. Powyższa regulacja nie obejmuje osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, znowelizowany art. 229 K.p. nie dotyczy orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Ustawa z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.