BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013

Kierowanie kandydatów do pracy i pracowników na badania profilaktyczne

Czy pracodawca samodzielnie kieruje do lekarzy specjalistów kandydatów do pracy lub pracowników podlegających badaniom lekarskim?

Nie, pracodawca kieruje na badania profilaktyczne w ramach umowy zawartej z jednostką medycyny pracy, podając w skierowaniu wszystkie niezbędne informacje. Ewentualne badania pomocnicze u lekarzy specjalistów zleca lekarz orzekający.

Każdy pracodawca, bez względu na stan zatrudnienia, jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. W tym celu zawiera umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy o przeprowadzanie badań pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). Zadaniem tej służby jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontrola ich zdrowia, która odbywa się przede wszystkim w ramach badań profilaktycznych. Badania te są przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, który ma bezwzględny obowiązek kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie, a pracowników na badania okresowe i kontrolne. Przy czym badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Ważne: Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 K.p.).

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, tzw. badań profilaktycznych, a także tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), dalej rozporządzenia. W myśl przepisu § 4 rozporządzenia badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W treści skierowania pracodawca jest obowiązany podać rodzaj badania (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz:

 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - stanowisko pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
   
 • w przypadku pracowników - stanowisko pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
   
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Jak wyjaśnił Departament Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 14 stycznia 2013 r. w sprawie stosowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pracodawcę (znak pisma: GNN-93-0503-7/12): "(…) O zakresie i częstotliwości badań decyduje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, biorąc pod uwagę informacje o czynnikach szkodliwych i uciążliwych podane przez pracodawcę w skierowaniu oraz odpowiednie zapisy »Wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników« stanowiących załącznik do rozporządzenia (…)". Pracodawca kieruje zatem pracownika (kandydata) jedynie do jednostki medycyny pracy. Zakres badań i ewentualny udział w tych badaniach lekarzy specjalistów danych dziedzin medycyny określa lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. Co istotne, specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien w tym zakresie korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy. Ocena zagrożeń jest dokonywana na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

Ważne: Częstotliwość i zakres badań mogą być różne dla poszczególnych pracowników w zależności od zagrożeń występujących na zajmowanym stanowisku pracy oraz stanu zdrowia badanej osoby.

Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż określony we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika. Profilaktyczne badania pracowników przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy zachowują oni prawo do wynagrodzenia.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych albo przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

  Przykład  

Pracownik, który ma być zatrudniony przy pracy na wysokości powyżej 3 m w celu przeprowadzenia badań wstępnych powinien otrzymać jedno ogóle skierowanie do jednostki medycyny pracy, z którą zawarto umowę, zawierające wszystkie wymagane informacje. Jak wynika ze wskazówek metodycznych zawartych w załączniku do rozporządzenia w ramach badań profilaktycznych przejdzie badania ogólne oraz neurologiczne, okulistyczne i otolaryngologiczne z oceną stanu błędników, na które zostanie skierowany przez lekarza przeprowadzającego badanie.

Zakres badań pomocniczych pozostawiono w gestii lekarza wydającego orzeczenie. Wskazówki metodyczne określają, że wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych (nie dotyczy soczewek kontaktowych) stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia na tym stanowisku. Natomiast w kwestii częstotliwości badań na wskazanym stanowisku określają, że badania okresowe powinny być wykonywane co 2 do 3 lat, a powyżej 50 roku życia co roku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.