BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
31 marca br. mija termin przekazania urzędowi skarbowemu CIT-8 za 2014 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowymUwaga: Do 31 marca br. przekazanie do ZUS zgłoszeń o wykonywaniu pracy szczególnej w 2014 r. - ZUS ZSWA (zobacz więcej)31 marca upływa ostateczny termin wniesienia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (289) z dnia 1.04.2011

Badania kontrolne po długotrwałej chorobie

Kto ponosi koszty badań kontrolnych przeprowadzanych przez pracownika po długotrwałej chorobie, jeżeli choroba ta nie miała związku z pracą?

Koszty badań kontrolnych, które należą do tzw. badań profilaktycznych, ponosi pracodawca.

Według art. 229 § 4 K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ustawodawca uznał przy tym, że niezdolność do pracy spowodowana chorobą, która trwa co najmniej 31 dni, niezależnie od jej podłoża, wymaga po jej ustaniu przeprowadzenia przez pracownika kontrolnych badań lekarskich w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Tak stanowi art. 229 § 2 K.p.

Badania kontrolne, tak jak wszystkie pozostałe badania profilaktyczne (tj. badania wstępne i okresowe), a także profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują lekarze spełniający warunki określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami… (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), dalej rozporządzenia. Badania profilaktyczne pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (tu pracodawcę) z podstawową jednostką służby medycyny pracy - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

Badanie kontrolne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i na jego koszt. Tak stanowi art. 229 § 6 K.p. oraz § 4 rozporządzenia. Skierowanie powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
     
  • określenie stanowiska (stanowisk) pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
     
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Aktywny formularz skierowania na badania profilaktyczne jest dostępny na naszej stronie internetowej (www.gofin.pl).

W praktyce po zgłoszeniu przez pracownika gotowości do pracy, po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni pracodawca wystawia mu skierowanie na badania kontrolne. Lekarz medycyny pracy, przeprowadza wywiad oraz - w niezbędnym zakresie - badania lekarskie, a następnie wydaje pracownikowi orzeczenie w postaci zaświadczenia stwierdzające, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub występują przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Ważne: Zaświadczenie wydane przez lekarza leczącego danego pracownika o zakończeniu leczenia nie stanowi samodzielnej podstawy do uznania zdolności pracownika do pracy. Jednakże przedłożone lekarzowi medycyny pracy przyspiesza, a niekiedy upraszcza tok postępowania w związku z przeprowadzaniem badań kontrolnych.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie omawianych badań profilaktycznych w części B akt osobowych pracownika.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

marzec 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60