BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023

Świadczenia krótkoterminowe w związku z niezdolnością do pracy

Niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia pracownika do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego.

Świadczenia krótkoterminowe

Pracownik, jako osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka może skorzystać ze świadczenia chorobowego, tj. z wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego oraz ewentualnie - przy przedłużającej się niezdolności do pracy - świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasady przyznawania tych świadczeń i ich wysokość mogą być korzystniejsze, jeśli niezdolność do pracy pracownika powstała w wyniku wypadku (patrz tabela). Przy czym chodzi tu wyłącznie o wypadek przy pracy albo w drodze do lub z pracy (patrz ramka), w rozumieniu odpowiednio:

 • art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), zwanej ustawą wypadkową, albo
 • art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Gdy natomiast dochodzi do tzw. zwykłego wypadku, który może mieć miejsce przykładowo w domu, na ulicy, w czasie weekendu, podczas urlopu wypoczynkowego, wówczas pracownik może skorzystać ze świadczeń chorobowych na ogólnych zasadach określonych w art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Podsumowując, jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek, któremu uległ pracownik, świadczenie może być przyznane na dogodniejszych warunkach, w tym w wysokości 100%, ale tylko wówczas, gdy wypadek ten ma związek z wykonywaniem pracy albo z dotarciem do lub z miejsca świadczenia pracy (patrz tabela).

Świadczenia należne pracownikowi w zależności od rodzaju wypadku
Rodzaj wypadku będącego przyczyną niezdolności do pracy Prawo do świadczenia chorobowego Wysokość należnych świadczeń chorobowych
wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne
wypadek przy pracy od pierwszego dnia zatrudnienia nie dotyczy 100% podstawy wymiaru zasiłku
wypadek w drodze do lub z pracy 100% podstawy wymiaru zasiłku 90% (za pierwsze 3 miesiące), a następnie 75% (za pozostały okres) podstawy wymiaru zasiłku**
inny wypadek (niezwiązany z pracą) po ewentualnym okresie wyczekiwania 80% podstawy wymiaru zasiłku*
* Chyba że zachodzą inne okoliczności niż wypadek w drodze do lub z pracy uprawniające do świadczenia w wysokości 100%.
** Chyba że niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, co uprawnia do świadczenia w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zdarzenie musi być uznane za wypadek

Dla celów ustalania prawa do świadczeń i ich wypłaty fakt uznania danego zdarzenia (będącego przyczyną niezdolności do pracy) za wypadek przy pracy albo w drodze do lub z pracy powinien być potwierdzony odpowiednio w:

Wyłączenie prawa do świadczeń

Ustawodawca zastrzegł, iż ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku, gdy:

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, albo
 • ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Stanowi o tym art. 21 ustawy wypadkowej.

W takiej sytuacji ubezpieczony może korzystać z wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego na ogólnych zasadach przewidzianych w K.p. i ustawie zasiłkowej.

Świadczenia nie zawsze bezpośrednio po wypadku

Świadczenie chorobowe na korzystniejszych zasadach przewidzianych dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy w wyniku wypadku przy pracy albo w drodze do lub z pracy przysługuje nie tylko za okres niezdolności do pracy przypadający bezpośrednio po wypadku. Może być ono należne również w sytuacji, gdy niezdolność do pracy, będąca konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy albo w drodze do lub z pracy, wystąpiła później (po przerwie, zdarza się że nawet kilkuletniej). Wówczas jednak związek tej niezdolności do pracy z danym wypadkiem musi być potwierdzony stosownym zaświadczenie lekarskim wystawionym na zwykłym druku.

Ponadto w razie gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo w drodze do lub z pracy, a ubezpieczony podlega ubezpieczeniu wypadkowemu/chorobowemu z więcej niż jednego tytułu, świadczenia na korzystniejszych zasadach związanych z danym zdarzeniem przysługują z każdego z tych tytułów.

Definicje istotne przy ustalaniu uprawnień do świadczeń chorobowych na korzystniejszych zasadach

» Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika:
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
» Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy - wypadek, któremu pracownik uległ:
- w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wskazano wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
» Wypadek w drodze do lub z pracy - zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Warunek ten uznaje się za spełniony także wówczas, gdy droga do lub z pracy została przerwana, jednak przerwa ta była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, albo nie była drogą najkrótszą, jednak ze względów komunikacyjnych dla ubezpieczonego najdogodniejszą.
» Droga do pracy lub z pracy - droga z domu do pracy lub z pracy do domu, a także droga do miejsca lub z miejsca:
- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
- zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
- zwykłego spożywania posiłków albo odbywania nauki lub studiów.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrawoPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.