BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

BHP w zakładzie pracy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022

Konsekwencje zaistnienia w zakładzie pracy zdarzenia potencjalnie wypadkowego

1) Pracownik kierujący wózkiem widłowym z niewiadomych przyczyn zmienił kierunek jazdy i uderzył widłami w ścianę. Pracownikowi nic się nie stało. Czy pomimo to pracodawca powinien wdrożyć jakieś rozwiązania?

Zaistniałe zdarzenie jest "zdarzeniem potencjalnie wypadkowym", a jego zaistnienie jest sygnałem, aby wdrożyć działania zapobiegawcze.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W okolicznościach z pytania nikt nie ucierpiał, zatem nie doszło do wypadku przy pracy, co w zasadzie zwalnia pracodawcę z przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia z niego protokołu (choć nie jest wykluczone, że będzie musiał go sporządzić w przyszłości, gdy okaże się, że w wyniku opisanego zdarzenia pracownik doznał urazu, który uwidocznił się dopiero po pewnym czasie). Zatrudniający powinien jednak potraktować to zdarzenie jako ostrzeżenie.

Zdarzenie, w wyniku którego nie doszło do urazu należy traktować jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Pracodawca nie musi go ewidencjonować gdyż w przepisach nie przewidziano obowiązku tworzenia ich rejestru, jednak pomimo braku formalnego wymogu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to robił. Tym bardziej, że każde zaistniałe zdarzenie potencjalnie wypadkowe uzasadnia analizę oraz wprowadzenie ewentualnych zmian poprawiających warunki zatrudnienia, a także weryfikację obowiązującej w zakładzie pracy instrukcji bezpieczeństwa, w tym m.in. prac transportowych. Instrukcja tego rodzaju powinna zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem:

 • warunków panujących w miejscu transportu,
 • zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe,
 • charakterystyki transportowanych ładunków oraz
 • koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Dz. U. z 2020 r. poz. 852).

Pracodawca musi mieć na uwadze, że to on jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz że na zakres tej odpowiedzialności nie wpływa fakt, że obowiązki w tej dziedzinie spoczywają na pracownikach bhp ani fakt powierzenia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy na podstawie art. 207 § 1 K.p. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych może zawierać minimalną ilość danych, w tym:

 • stanowisko, na którym doszło do zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • jego miejsce i datę oraz 
 • wnioski i zalecenia profilaktyczne.

Zwracamy uwagę! Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 ze zm.), dalej ustawy o UDT na każdym eksploatującym urządzenie techniczne (tu pracodawcy) spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Z pytania Czytelnika nie wynika czy wózek jezdniowy, którym pracownik uderzył w ścianę uległ uszkodzeniu, a jeżeli tak, to czy uszkodzenie to jest niebezpieczne. W myśl rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176), niebezpieczne uszkodzenie urządzenia transportu bliskiego (w tym wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) to uszkodzenie nieprzewidziane, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Z kolei nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenie ciała albo śmierć.


2) W jakich przypadkach i z jakimi konsekwencjami powinien liczyć się pracodawca z pierwszego pytania?

Nie wszystkie działania lub zaniechania pracodawcy są karane, ale faktycznie w niektórych przypadkach może on liczyć się z konsekwencjami. Wśród przepisów sankcjonujących wyróżnić można:

 • art. 63 ust. 1 ustawy o UDT, w myśl którego kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego lub przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności,
 • art. 283 § 1 i 2 K.p., zgodnie z którym kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł,
 • art. 220 § 1 K.k., który stanowi, że kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pracodawca podlega również odpowiedzialności cywilnej za szkodę na mieniu lub naruszenie dóbr osobistych pracownika (np. zdrowia).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.