BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ustalanie prawa do świadczeń po wypadku przy pracy - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest jednym ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Aby jednak nastąpiła wypłata takiego świadczenia, stwierdzona niezdolność do pracy musi mieć związek z wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową. W zasadzie jest to jedyny warunek do spełnienia, aby renta została przyznana.

Każdy rodzaj ubezpieczenia obciążony jest pewnym ryzykiem związanym z zaistnieniem okoliczności powodujących wypłatę świadczeń. Tak też jest z ubezpieczeniem wypadkowym. Z racji różnorodnych sytuacji, które zostały przez ustawodawcę określone, podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu przysługują odpowiednie świadczenia. Zaliczyć do nich można m.in. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Kwestie związane z przyznawaniem wymienionych świadczeń reguluje w zasadzie ustawa wypadkowa.

Ocena zdarzenia

Przyznanie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego poprzedzone jest postępowaniem, które zmierza do ustalenia, czy zaistniałe zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Ważną rolę odgrywa tutaj określona przez ustawodawcę definicja wypadku. Wynika z niej, że za wypadek przy pracy może zostać uznane wyłącznie zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Nie każde zdarzenie jest więc wypadkiem przy pracy. Wystarczy, że zabraknie choćby jednego elementu składowego definicji wypadku i ubezpieczony nie otrzyma świadczeń wypadkowych. Podlegając pozostałym ubezpieczeniom może on oczywiście ubiegać się o świadczenia np. z ubezpieczenia rentowego i/lub chorobowego. Należy jednak pamiętać, że warunki wymagane do spełnienia tych świadczeń zazwyczaj są obwarowane większym reżimem niż do świadczeń wypadkowych. Co więcej, świadczenia wypadkowe są z reguły korzystniejsze od ich odpowiedników z pozostałych ubezpieczeń.

Warunki przyznania renty

Ustawa wypadkowa przewiduje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od ustania prawa do renty.

Niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska, która wydaje orzeczenie w charakterze II instancji (art. 16 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Wysokość renty

Ustalenie wysokości renty wypadkowej odbywa się na dwóch płaszczyznach. Uzasadnione jest to regulacją wynikającą z ustawy wypadkowej. Przy ustalaniu prawa do renty oraz jej wysokości odpowiednie zastosowanie mają bowiem przepisy ustawy emerytalnej, z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy wypadkowej.

Rentę wypadkową oblicza się według dwóch metod. Pierwsza z nich jest analogiczna do stosowanej przy ustalaniu wysokości renty z ogólnego stanu zdrowia. Druga stanowi zagwarantowaną odpowiednią wysokość podstawy wymiaru renty wypadkowej.

Do ustalenia wysokości renty według pierwszej metody należy ustalić wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (wwpw) renty, podstawę wymiaru renty oraz ilość okresów składkowych i nieskładkowych (w latach i miesiącach). Przy czym stosując tę metodę nie ogranicza się wwpw do 250%, tak jak ma to miejsce przy obliczaniu renty z ogólnego stanu zdrowia (art. 17 ust. 3 ustawy wypadkowej). Aby ustalić gwarantowaną wysokość renty wypadkowej, wystarczy wartość podstawy wymiaru. Do tej metody ma jednak zastosowanie obniżony wwpw do 250% (art. 18 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Jeśli chodzi o kwotę gwarantowaną, to renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż:

 • 80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
   
 • 60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Oprócz wskazanej gwarancji ustawodawca zastrzegł, że renta z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą emerytalną (patrz tabela).

Wysokości gwarantowanych kwot rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia rentowego i wypadkowego
Rodzaj świadczenia Najniższa gwarantowana kwota świadczenia*
wypłacanego z ubezpieczenia
rentowego wypadkowego**
(1) (2) (3) = (2) × 120%
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1.029,80 zł 1.235,76 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł 926,82 zł
* Kwoty obowiązujące w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
** Należnego w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.